Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΦΕΣΙ Η ΤΙΑΡΑ;
------------------------------------------------------
ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΤΟ ΦΕΣΙ
------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------
Η προτίμηση τους{των Βυζαντινών αυτοκρατόρων} έφερε το ισλαμικό σκοτάδι στον Ελληνικό χώρο.
Βέβαια όπως γνωρίζετε και οι "σταυροφόροι" έβαλαν το χεράκι τους για την διάλυση της "ΑΓΙΑΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑς ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" Ίσως γι`αυτό υπήρξε το μένος του ρασοφόρου Επισκόπου ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ εναντίον των Δυτικών και του Πάπα οργανωτή των "σταυροφοριών". ---------------------------------------------------------------------- Ο Κ. ΜΑΡΞ που τεκμηρίωσε "την πάλη των τάξεων" και την φιλοσοφία του "ιστορικού υλισμού" παιδί του διαφωτισμού ήταν. Πάντως δεν νομίζω ότι τα ιστορικά γεγονότα τα διαμορφώνει μόνο "η πάλη των τάξεων." Αλλά ένα μίγμα γεγονότων και ίσως και μια τυχαία έκρηξη -σπίθα που θα ανάψει την φλόγα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου